My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 5/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 8 marca 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 2024 r. o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 23 września 2022 roku o sygn. DPS.456.17.2019.A...

Więcej

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Bieżący | ESPI | 4/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie systemu AI2IoT Machine" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, ...

Więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Bieżący | ESPI | 2/2024 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz ...

Więcej

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 1/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2023 r. o nałożeniu kar pieniężnych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym n...

Więcej

QSr

Raport kwartalny "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z a...

Więcej

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 19/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie systemu AI2IoT Machine" w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki" - FEN...

Więcej

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta

Raport bieżący 36/2022 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ wykonując zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku _"Raport"_, w ten sposób, że usuwa...

Więcej

PSr

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ...

Więcej