My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

28/2018 – Strona internetowa Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“, „Spółka”), informuje, że w związku ze zmianą firmy Emitenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2018 z dn. 5 czerwca 2018 roku, została aktywowana zgodna z aktualnymi danymi podmiotu strona internetowa pod adresem https://satisgroupsa.pl/.

Ponadto, w związku ze zmianą domeny aktualny adres mailowy Spółki przeznaczony do kontaktu z akcjonariuszami oraz prasą to ir@satisgroupsa.pl .

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne