My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wydanie przez sąd rejestrowy postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis

Raport bieżący 78/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że dziś powzięła informację, o wydaniu w dniu 17 lipca 2017 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w sprawie o sygn. Wa.XIII Ns-Rej.KRS/43746/17/660, postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis zmian (“Postanowienie”), których materialnoprawną podstawę miały stanowić czynności nazwane “uchwałami” odbytego w dniu 14 czerwca 2017 r. prywatnego spotkania nazwanego w sposób nieuprawniony “Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem” Emitenta, zaprotokołowane przez notariusza Artura Stanisława Kozaka w dniu 14 czerwca 2017 r. za Rep. A nr 6882/2017 (“Rzekome NWZ”). Kopia protokołu Rzekomego NWZ zawierającego treść ww. “uchwał” stanowi załącznik do opublikowanego w dniu 14 czerwca 2017 r. raportu bieżącego akcjonariusza Emitenta, tj. spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie nr 3/2017.

Sąd rejestrowy w treści uzasadnienia Postanowienia potwierdził, że po stronie pana Sławomira Karaszewskiego nie istnieje mandat prezesa zarządu Emitenta. Co więcej, potwierdził również, że po stronie Panów Przemysława Marczaka, Bartosza Boszko, Cezarego Jasińskiego, Ernesta Bednarowicza oraz Przemysława Romanowicza nie istnieją mandaty członków rady nadzorczej Emitenta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *