My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wystawienie przez Emitenta wezwania do zapłaty

Raport bieżący 61/2017

W nawiązaniu do raportu nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych i jednocześnie oferty spełnienia zobowiązań spółki wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych z siedzibą w Wielkim Łęcku (“CIRB”) na kwotę 4.803.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych) iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że do dnia dzisiejszego WALTON SPENCER LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone, (“Oferent”) nie przekazał kwoty na spełnienie zobowiązań Emitenta wobec CIRB. W związku z tym do Oferenta zostało wystosowane Wezwanie do zapłaty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *