My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zakup aktywów znacznej wartości

Zakup aktywów znacznej wartości

Bieżący 13/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o nabyciu 230.000 akcji spółki INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone – podmiotu działającego w branży medycznej oraz nowych technologii, notowanego na amerykańskiej giełdzie NASDAQ _”Partner”_ za łączną kwotę 970.600,00 USD _dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dolarów amerykańskich_, tj. po cenie 4,22 USD za jedną akcję. Akcje zostały nabyte w transakcjach giełdowych i stanowią ponad 2,38% udziału w kapitale zakładowym Partnera.
Środki na nabycie przedmiotowych akcji pochodziły z pożyczki, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021.
Emitent docelowo zamierza nawiązać współpracę strategiczną z Partnerem w zakresie rozwoju jego działalności na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. O nawiązaniu ewentualnej współpracy z Partnerem, Emitent poinformuje stosownym raportem.
Niniejszy raport został przekazany ze względu na wartość dokonanej transakcji oraz potencjalne możliwości jakie Spółka mogłaby osiągnąć nawiązując współpracę z Partnerem.