My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiany w porządku obrad NWZ

Raport bieżący z plikiem 50/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017 (“NWZ”) oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariusza (“Żądanie”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 47/2017, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o NWZ oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniem projekty uchwał na NWZ.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *