My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiany w porządku obrad WZA

Raport bieżący z plikiem 67/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2017 (“WZA”) oraz w związku z otrzymanymi żądaniami od akcjonariuszy (“Żądanie”), o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 59/2017 oraz nr 62/2017, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o WZA oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniem projekty uchwał na WZA.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *