My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

30/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dn. 28 września 2018 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r., początek o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.10.2018 r.
Projekty uchwał na NWZA na 25.10.2018 r.