My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

18/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SATIS GROUP

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

SATIS_GROUP_-_ZWZA_27.08.2018_-_Ogloszenie.pdf

SATIS_-_ZWZA_27.08.2018_-_Projekty_uchwal.pdf