Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

33/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy