Kategoria: Raporty okresowe

Zarząd Satis Group S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie załączył do raportu rocznego za 2018 rok załącznika zawierającego ocenę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego […]

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z […]

Raport roczny R/2018   Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub […]

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf

Raport półroczny Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z […]

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018 SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017 Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2017.pdf

Raport roczny R 2017 SATIS_GROUP_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2017r..pdf SATIS_GROUP_Jednostkowe_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017r..pdf Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_jednostkowego_SF_2017.pdf

Skonsolidowany raport roczny RS 2017 SATIS_GROUP_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2017r..pdf SATIS_GROUP_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017r..pdf Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_do_skonsolidowanego_SF_2017.pdf

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 “Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie […]

© SATIS GROUP SA