My Journal
Category

Raporty okresowe

Category

Raport roczny 2018

Raport roczny R 2018 Zarząd Satis Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie załączył do raportu rocznego za 2018 rok załącznika zawierającego ocenę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i...

Więcej

Skonsolidowany raport roczny RS

Zarząd Satis Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie załączył do raportu rocznego za 2018 rok załącznika zawierającego ocenę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok i skonsolidowanego sprawo...

Więcej

Skonsolidowany raport roczny RS

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Usta...

Więcej

Raport roczny R

Raport roczny R/2018   Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ...

Więcej

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf...

Więcej

Psr

Raport półroczny Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiedn...

Więcej

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018 SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf...

Więcej

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017 Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2017.pdf...

Więcej

R

Raport roczny R 2017 SATIS_GROUP_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2017r..pdf SATIS_GROUP_Jednostkowe_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017r..pdf Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_jednostkowego_SF_2017.pdf...

Więcej

RS

Skonsolidowany raport roczny RS 2017 SATIS_GROUP_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2017r..pdf SATIS_GROUP_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017r..pdf Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_do_skonsolidowanego_SF_2017.pdf...

Więcej