Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018 i 4/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019 roku podpisał aneks do […]

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o wznowieniu działalności operacyjnyjnej Spółki polegającej na outsourcingu usług, w tym usług w zakresie wynajmu pracowników do prac zleconych, usług zleconych przy pomocy pracowników zatrudnionych […]

ESPI 4/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 […]

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Raport bieżący nr 2/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., w którym sąd ten uwzględnił zażalenie Emitenta i […]

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 17.01.2019 r. Emitent otrzymał postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.12.2018 r. W postanowieniach tych Sąd Okręgowy oddalił zażalenia Tadeusza Lewkowicza […]

ESPI 53/2018 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pożyczki […]

ESPI 52/2018 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o bezzwłoczne odwieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

© SATIS GROUP SA