Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z pismem w sprawie o wznowienia obrotu akcjami Emitenta („Pismo”) w związku z ustaniem przesłanki zawieszenia obrotu akcjami […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), podjęło między innymi uchwałę […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. Uchwały podjęte podczas ZWZ 07.11.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., początek […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomira […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym ukonstytuowała […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku, otrzymał skorygowane powiadomienie o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę United […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dn. 24 października 2018 r. informuje, że w dniu 25 października 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), podjęło uchwały w sprawie […]

© SATIS GROUP SA