Kategoria: Raporty bieżące

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od United S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_bezposredniego_w_Satis_Group_S.A._UTD_19062019_SG.pdf  

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 _”Raport”_ z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ w celu uzupełnienia Raportu informuje, że przedmiotem Ugody, o której mowa […]

Raport bieżący nr 15/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, _”Raport”_. Publikacja […]

Raport bieżący nr 14/2019 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2019 _”ZWZA”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od […]

Raport bieżący nr 13/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymanym od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy, które reprezentuje łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału […]

Raport bieżący nr 12/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury samoistnej udzielonej Panu Janowi Karaszewskiemu w dniu 5 września 2018 roku.

Raport bieżący nr 11/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. […]

© SATIS GROUP SA