Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 56/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, nr 51/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, nr 55/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku _”Raporty”_ Zarząd Spółki Satis Group S.A. w […]

Raport bieżący nr 55/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 21 […]

Raport bieżący nr 54/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019 oraz 31/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”, “Dłużnik”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia […]

Raport bieżący nr 53/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że dzisiaj uzyskał informację o złożeniu przez pełnomocnika procesowego Spółki skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w sprawie […]

Raport bieżący nr 52/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego […]

Raport bieżący nr 51/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 5 […]

Raport bieżący nr 50/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 22 października 2019 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na […]

Raport bieżący nr 49/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 22 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

Raport bieżący nr 48/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o rezygnacji Pana Zbigniewa Karaszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 21 […]

Raport bieżący nr 47/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 11 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

© SATIS GROUP SA