Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 37/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 oraz do raportów bieżących nr 16/2018, 25/2018, 26/2018, 2/2019 Zarząd SATIS GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. […]

Raport bieżący nr 32/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 lipca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Emitenta notowań na […]

Raport bieżący nr 31/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 08.07.2019 r. wydał postanowienie o otwarciu […]

Raport bieżący nr 30/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 29/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 28/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 27/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 oraz nr 24/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał , które zostały poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się pop przerwie w dniu 8 lipca 2019 roku. Załącznik: […]

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 21 czerwca 2019 roku, o którym KNF poinformowała komunikatem z 29 posiedzenia KNF w dniu 9 […]

Raport bieżący nr 46/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej […]

© SATIS GROUP SA