Archives

51/2018 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zakończenia negocjacji ugodowych oraz zawarcia ugody

5 grudnia 2018|Raporty bieżące | 9 Min Read

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z […]

Read More
by

50/2018 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych

5 grudnia 2018|Raporty bieżące | 4 Min Read

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z […]

Read More
by

QSr

30 listopada 2018|Raporty okresowe | 1 Min Read

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf

Read More
by

49/2018 – Pismo w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta

13 listopada 2018|Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z pismem w sprawie o wznowienia obrotu akcjami […]

Read More
by

48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

13 listopada 2018|Bez kategorii, Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 […]

Read More
by

47/2018 – Odwołanie i Powołanie Członków Rady Nadzorczej

8 listopada 2018|Bez kategorii, Raporty bieżące | 2 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 […]

Read More
by

46/2018 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ

8 listopada 2018|Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. […]

Read More
by

45/2018 – Organizacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 listopada 2018|Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, […]

Read More
by

44/2018 – Odwołanie i powołanie Zarządu Emitenta

29 października 2018|Bez kategorii, Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków […]

Read More
by

43/2018 – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

29 października 2018|Bez kategorii, Raporty bieżące | 2 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 […]

Read More
by