My Journal
Archive

Archive

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf...

Więcej

49/2018 – Pismo w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z pismem w sprawie o wznowienia obrotu akcjami Emitenta („Pismo”) w związku z ustaniem przesłanki zawieszenia obrotu akc...

Więcej

48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co n...

Więcej

46/2018 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. Uchwały podjęte podczas ZWZ 07.11.2018 r....

Więcej

45/2018 – Organizacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., początek o godz. 11.00, w Hote...

Więcej

44/2018 – Odwołanie i powołanie Zarządu Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomi...

Więcej