Archive

Archive

51/2018 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zakończenia negocjacji ugodowych oraz zawarcia ugody

Zarząd SATIS GROUP S.A.z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2...

Continue reading ...

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku SatisGroup_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_1Q2018.pdf...

Continue reading ...

48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co n...

Continue reading ...