Category

Bez kategorii

Category

48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku („ZWZA”). Wykaz akcjonariuszy posiadających co n...

Continue reading ...

34/2018 – Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta - United S.A. z siedzibą w Warszawie żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("ZWZA") zw...

Continue reading ...

Archiwum 2017

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017 Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017 Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E ...

Continue reading ...