Category

Bez kategorii

Category

1/2018 – Wznowienie publikacji raportowania oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2017 r. obradujące po przerwach w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz w dniu 14 lipca 2017 r.

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w efekcie wznowienia procesu rejestracji w sądzie rejestrowym zmian wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpoczęło się w dniu 14 czer...

Continue reading ...