Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący 77/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. […]

Raport bieżący 78/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że dziś powzięła informację, o wydaniu w dniu 17 lipca 2017 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w sprawie […]

Raport bieżący 76/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w związku z cofnięciem zgody przez bezpośredniego najemcę powierzchni biurowych przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, III piętro, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

Raport bieżący z plikiem 52/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Walton Spencer […]

Raport bieżący 51/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. informuje, iż po dokonaniu wszechstronnej oceny ryzyka roszczenia podniesionego przez Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych […]

Raport bieżący z plikiem 74/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt […]

Raport bieżący z plikiem 75/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Centrum Innowacyjnych […]

Raport bieżący 72/2017 Emitent informuje, iż treść raportu o złożeniu Wniosku do KRS o ustanowienie kuratora powinna brzmieć natępująco: Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca […]

Raport bieżący 73/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) powzięła informację iż 19 czerwca 2017 roku konta bankowe spółki pośrednio zależnej Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Satis”) zostały zablokowane przez […]

Raport bieżący 70/2017 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017, nr 45/2017 oraz nr 56/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o nabyciu 469 (czterysty sześćdziesieciu dziewięciu)sztuk obligacji serii E („Obligacje”). Obligacje zostały nabyte na podstawie […]

© SATIS GROUP SA