Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

Raport bieżący nr 45/2017 Spółka iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Emitent podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii E _"Obligacje"_, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl który...

Więcej

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący nr 43/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zareje...

Więcej

Wykup obligacji serii E

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał wykupu 1300 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 1...

Więcej

Raport Roczny Skonsolidowany 2016

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _ j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U....

Więcej

Raport Roczny 2016

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _ j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U....

Więcej

Archiwum raportów bieżących 2017

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017 Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017 Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E 2017-...

Więcej

QSr

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016 iAlbatros_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2016.pdf...

Więcej

Archiwum raportów bieżących 2016

2016-12-28 23:12:16 Bieżący | 128/2016 Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej 2016-12-28 22:58:30 Bieżący | 127/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad 2016-12-28 11:51:31 Bieżący...

Więcej

PSr

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 5...

Więcej