Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący 68/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. dotyczącego wydania w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku United S.A. o zabezpieczenie roszczenia przeciwko […]

Raport bieżący 69/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że pomimo planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień dzisiejszy, nie została podjęta żadna uchwała włącznie z uchwałą o wyborze Przewodniczącego NWZ. Zgodnie z porządkiem obrad NWZ […]

Raport bieżący 65/201713 iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku United S.A. o […]

Raport bieżący 66/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Julian Kutrzeba pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Hubert Staszewski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta przekazali za pośrednictwem […]

Raport bieżący 63/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych („Oferta zakupu”) oraz raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczącego wystawienie przez […]

Raport bieżący 64/201712 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji […]

Raport bieżący 61/2017 W nawiązaniu do raportu nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych i jednocześnie oferty spełnienia zobowiązań spółki wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych z siedzibą w Wielkim Łęcku („CIRB”) […]

Raport bieżący z plikiem 67/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport bieżący 71/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. oraz komunikatu 51/2017 z dn. 26 maja 2017 r. informuje, ze w dniu dzisiejszym […]

20Raport bieżący 72/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. informuje, że w związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca […]

© SATIS GROUP SA