Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący 51/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. informuje, iż po dokonaniu wszechstronnej oceny ryzyka roszczenia podniesionego przez Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych […]

Raport bieżący z plikiem 74/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt […]

Raport bieżący z plikiem 75/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Centrum Innowacyjnych […]

Raport bieżący 72/2017 Emitent informuje, iż treść raportu o złożeniu Wniosku do KRS o ustanowienie kuratora powinna brzmieć natępująco: Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca […]

Raport bieżący 73/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) powzięła informację iż 19 czerwca 2017 roku konta bankowe spółki pośrednio zależnej Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Satis”) zostały zablokowane przez […]

Raport bieżący 70/2017 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017, nr 45/2017 oraz nr 56/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o nabyciu 469 (czterysty sześćdziesieciu dziewięciu)sztuk obligacji serii E (“Obligacje”). Obligacje zostały nabyte na podstawie […]

Raport bieżący 68/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. dotyczącego wydania w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku United S.A. o zabezpieczenie roszczenia przeciwko […]

Raport bieżący 69/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), informuje, że pomimo planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“NWZ”) na dzień dzisiejszy, nie została podjęta żadna uchwała włącznie z uchwałą o wyborze Przewodniczącego NWZ. Zgodnie z porządkiem obrad NWZ […]

Raport bieżący 65/201713 iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku United S.A. o […]

Raport bieżący 66/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Julian Kutrzeba pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Hubert Staszewski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta przekazali za pośrednictwem […]

© SATIS GROUP SA