Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący 63/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych (“Oferta zakupu”) oraz raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczącego wystawienie przez […]

Raport bieżący 64/201712 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Satis GPS Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenia akcji […]

Raport bieżący 61/2017 W nawiązaniu do raportu nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych i jednocześnie oferty spełnienia zobowiązań spółki wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych z siedzibą w Wielkim Łęcku (“CIRB”) […]

Raport bieżący z plikiem 67/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport bieżący 71/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. oraz komunikatu 51/2017 z dn. 26 maja 2017 r. informuje, ze w dniu dzisiejszym […]

20Raport bieżący 72/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. informuje, że w związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca […]

Raport bieżący z plikiem 59/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym w […]

Raport bieżący z plikiem 58/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Walton Spencer […]

Raport bieżący z plikiem 57/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Profit Investment […]

Raport bieżący 56/2017 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017 oraz nr 45/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w konsekwencji złożonych przez obligatariuszy żądań wcześniejszego wykupu obligacji serii E (kod ISIN PLADVPL00060) dokonał w […]

© SATIS GROUP SA