Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący z plikiem 55/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od United S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący z plikiem 54/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 pkt […]

Raport bieżący z plikiem 53/2017 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Centrum Innowacyjnych […]

Raport bieżący z plikiem 50/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport bieżący 48/2017 Spółka iAlbatros Group z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał Wezwanie do Zapłaty od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Lidzbarku (“CIRB”) datowane na dzień 16 maja 2017 roku (“Wezwanie”). […]

Raport bieżący z plikiem 47/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“NWZ”), […]

Raport bieżący z plikiem 49/201724 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Profit Investments […]

Raport bieżący nr 45/2017 Spółka iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Emitent podjął decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii E _”Obligacje”_, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl […]

Raport bieżący nr 44/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przedstawia uzupełnienie sprawozdania finansowego Emitenta oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Emitenta w zakresie wynagrodzeń osób wchodzących w skład organu nadzorującego: Łączne wynagrodzenie osób wchodzących w skład […]

Raport bieżący nr 43/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII […]

© SATIS GROUP SA