Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w konsekwencji złożonego przez obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E _kod ISIN PLADVPL00060_ dokonał wykupu 1300 sztuk obligacji serii E za łączną kwotę 1 […]

2017-04-28 23:35:55 Bieżący | 40/2017 Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-04-28 23:28:33 Bieżący | 39/2017 Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E 2017-04-26 19:19:38 Bieżący | […]

2016-12-28 23:12:16 Bieżący | 128/2016 Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej 2016-12-28 22:58:30 Bieżący | 127/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad 2016-12-28 11:51:31 Bieżący | 126/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza […]

2015-12-30 13:38:34 Bieżący | 66/2015 Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia 2015-12-28 18:38:11 Bieżący | 65/2015 Rejestracja zmian statutu Emitenta 2015-12-28 16:46:39 Bieżący | 64/2015 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu 2015-12-28 16:43:54 Bieżący | 63/2015 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu […]

2014-12-16 16:15:30 Bieżący | 82/2014 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku 2014-12-03 17:02:49 Bieżący | 81/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2014-11-08 08:27:25 Bieżący | 80/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r. 2014-10-30 10:39:54 […]

2013-12-23 21:10:10 Bieżący | 58/2013 Wykup obligacji serii A1 2013-12-17 14:39:52 Bieżący | 57/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A. 2013-12-03 17:32:55 Bieżący | 56/2013 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F 2013-11-29 20:16:37 Bieżący | 55/2013 Spłata zobowiązań umownych […]

2012-12-17 19:27:11 Bieżący | 59/2012 Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5% 2012-12-11 13:51:06 Bieżący | 58/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. […]

2011-12-27 14:57:21 Bieżący | 43/2011 Grupa ADV – zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2011-12-19 12:22:07 Bieżący | 41/2011 Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza 2011-12-16 16:27:47 Bieżący | 40/2011 Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza 2011-12-16 16:17:08 Bieżący […]

© SATIS GROUP SA