Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego informację o działaniach podejmowanych przez osoby naruszające postanowienia ugody z dnia 22.02.2018 r. _”Ugoda”_, o której […]

Raport bieżący nr 9/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że uzyskał informacje świadczące o naruszeniu ugody z dnia 22.02.2018 r., o której zawarciu informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 z 05.12.2018 r. _”Ugoda”_. Roszczenia […]

Raport bieżący nr 8/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o próbie przejęcia majątku Emitenta w postaci udziałów w spółce Satis GPS Sp. z o.o. Do próby tej doszło poprzez działania zmierzające do zmiany składu […]

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Spółki _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy […]

Raport bieżący nr 6/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018 i 4/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019 roku podpisał aneks do […]

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o wznowieniu działalności operacyjnyjnej Spółki polegającej na outsourcingu usług, w tym usług w zakresie wynajmu pracowników do prac zleconych, usług zleconych przy pomocy pracowników zatrudnionych […]

ESPI 4/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 oraz raportu bieżącego nr 53/2018 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 24 […]

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Raport bieżący nr 2/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _ „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., w którym sąd ten uwzględnił zażalenie Emitenta i […]

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 17.01.2019 r. Emitent otrzymał postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.12.2018 r. W postanowieniach tych Sąd Okręgowy oddalił zażalenia Tadeusza Lewkowicza […]

© SATIS GROUP SA