Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”_ po przerwie w dniu 8 lipca 2019 […]

Raport bieżący nr 23/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz do raportu nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o […]

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu […]

Raport bieżący nr 21/2019 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od NCF S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załącznik: Zawiadomienie_o_zwiekszeniu_zaangazowania_w_Satis_Group_S.A._NCF_19062019_SG.pdf

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od United S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_bezposredniego_w_Satis_Group_S.A._UTD_19062019_SG.pdf  

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 _”Raport”_ z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ w celu uzupełnienia Raportu informuje, że przedmiotem Ugody, o której mowa […]

Raport bieżący nr 15/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, _”Raport”_. Publikacja […]

© SATIS GROUP SA