Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 21 czerwca 2019 roku, o którym KNF poinformowała komunikatem z 29 posiedzenia KNF w dniu 9 […]

Raport bieżący nr 46/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej […]

Raport bieżący nr 24/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”_ po przerwie w dniu 8 lipca 2019 […]

Raport bieżący nr 23/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz do raportu nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o […]

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu […]

Raport bieżący nr 21/2019 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od NCF S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załącznik: Zawiadomienie_o_zwiekszeniu_zaangazowania_w_Satis_Group_S.A._NCF_19062019_SG.pdf

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od United S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu Załącznik: Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_zaangazowania_bezposredniego_w_Satis_Group_S.A._UTD_19062019_SG.pdf  

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

© SATIS GROUP SA