Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Satis Group S.A. _Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, ze nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 […]

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 _”Raport”_ z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w celu uzupełnienia Raportu informuje, że przedmiotem Ugody, o której mowa […]

Raport bieżący nr 15/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, _”Raport”_. Publikacja […]

Raport bieżący nr 14/2019 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2019 _”ZWZA”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od […]

Raport bieżący nr 13/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o otrzymanym od Pana Nikodema Wierzbickiego przedstawiającego się jako Przedstawiciel Porozumienia Akcjonariuszy, które reprezentuje łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału […]

Raport bieżący nr 12/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury samoistnej udzielonej Panu Janowi Karaszewskiemu w dniu 5 września 2018 roku.

Raport bieżący nr 11/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. […]

Raport bieżący nr 10/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego informację o działaniach podejmowanych przez osoby naruszające postanowienia ugody z dnia 22.02.2018 r. _”Ugoda”_, o której […]

Raport bieżący nr 9/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że uzyskał informacje świadczące o naruszeniu ugody z dnia 22.02.2018 r., o której zawarciu informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 z 05.12.2018 r. _”Ugoda”_. Roszczenia […]

© SATIS GROUP SA