Kategoria: Raporty bieżące

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), podjęło między innymi uchwałę […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. Uchwały podjęte podczas ZWZ 07.11.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dn. 10 października 2018 r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., początek […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomira […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym ukonstytuowała […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku, otrzymał skorygowane powiadomienie o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę United […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dn. 24 października 2018 r. informuje, że w dniu 25 października 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), podjęło uchwały w sprawie […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent„), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 25 października 2018 r. Uchwały podjęte podczas NWZ 25.10.2018 r.

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dn. 28 września 2018 r. informuje, że z powodu rezygnacji wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent informował kolejno raportem bieżącym […]

© SATIS GROUP SA