Archives

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

10 maja 2022|Bez kategorii | 3 Min Read

Bieżący | ESPI | 17/2022 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie […]

Read More
by

Rozpoczęcie przez Emitenta procesu przeglądu opcji strategicznych

14 stycznia 2022|Bez kategorii | 2 Min Read

Raport Bieżący | ESPI | 5/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta […]

Read More
by

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli objętych ugodą z 22.02.2018 r.

10 stycznia 2022|Bez kategorii | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 2/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 roku Spółka złożyła stronom ugody z dnia […]

Read More
by

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

11 czerwca 2021|Bez kategorii | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 29/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w […]

Read More
by

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 maja 2021|Bez kategorii | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 23/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku […]

Read More
by

Zawarcie listu intencyjnego

12 maja 2021|Bez kategorii | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 16/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. powziął wiedzę o zawarciu przez spółkę […]

Read More
by

Informacja o w sprawie nazwy skróconej Emitenta

28 kwietnia 2021|Bez kategorii | 1 Min Read

Bieżący 10/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z informacją, że w związku […]

Read More
by

PS

1 października 2020|Bez kategorii | 2 Min Read

Półroczny | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę […]

Read More
by

Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

1 października 2020|Bez kategorii | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 32/2020 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego […]

Read More
by

48/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

13 listopada 2018|Bez kategorii, Raporty bieżące | 1 Min Read

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 […]

Read More
by